Bạo lực liên tiếp xảy ra giữa các nhóm nhập cư tại Calais, PhápBạo lực liên tiếp xảy ra giữa các nhóm nhập cư tại Calais, PhápBạo lực liên tiếp xảy ra giữa các nhóm nhập cư tại Calais, PhápBạo lực liên tiếp xảy ra giữa các nhóm nhập cư tại Calais, PhápBạo lực liên tiếp xảy ra giữa các nhóm nhập cư tại Calais, PhápBạo lực liên tiếp xảy ra giữa các nhóm nhập cư tại Calais, PhápBạo lực liên tiếp xảy ra giữa các nhóm nhập cư tại Calais, PhápBạo lực liên tiếp xảy ra giữa các nhóm nhập cư tại Calais, Pháp

Bạo lực liên tiếp xảy ra giữa các nhóm nhập cư tại Calais, Pháp

ANTD.VN -Bạo lực liên tiếp xảy ra tại giữa các nhóm nhập cư tại thành phố cảng Calais, buộc chính phủ Pháp phải cam kết tăng cường sự hiện diện của lực lượng an ninh tại thành phố này.