Bảo dưỡng hệ thống ngoài trạm vũ trụ quốc tế ISS bị thất bại

ANTĐ - Phi hành gia người Nhật Akihiko Hoshide đã thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của mình, tuy nhiên, Hoshide đã không thể hoàn thành công việc bảo dưỡng hệ thống ngoài trạm vũ trụ quốc tế ISS.