Bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh tới trường

ANTD.VN - Nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe cho giáo viên, học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp; rà soát, củng cố điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh.