Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)

Báo Anh: Nga bí mật nhận số lượng cực lớn tên lửa đạn đạo từ Iran (?)

ANTD.VN - Hãng tin Anh Reuters mới đây cho biết, Iran đã bí mật cung cấp cho Nga khoảng 400 tên lửa đạn đạo, đây là con số rất đáng chú ý. Tuy nhiên các bên liên quan không lên tiếng xác nhận về điều này.