Bảng giá mới dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế

ANTD.VN - Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 22/2023 ngày 17-11-2023 quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc, hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17-11-2023.