Tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu BHXH TP Hà Nội, Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT.