Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 1Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 2Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 3Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 4Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 5Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 6Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 7Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 8Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 9Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 10Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 11Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 12Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 13Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 14Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam ảnh 17

Ba Lan xinh đẹp và thơ mộng dưới nét vẽ của các họa sĩ Việt Nam

ANTD.VN - Tại cuộc thi vẽ tranh màu nước "Ba Lan – Đất nước xinh đẹp và thơ mộng", các họa sĩ Việt Nam đã làm bất ngờ Ban giám khảo về chất lượng tác phẩm dự thi với kỹ thuật sử dụng màu nước điệu nghệ. Qua đó khắc họa vẻ đẹp đất nước và con người Ba Lan.