Ba Lan: Tòa nhà dài gần một km tạo vi khí hậuBa Lan: Tòa nhà dài gần một km tạo vi khí hậuBa Lan: Tòa nhà dài gần một km tạo vi khí hậuBa Lan: Tòa nhà dài gần một km tạo vi khí hậuBa Lan: Tòa nhà dài gần một km tạo vi khí hậuBa Lan: Tòa nhà dài gần một km tạo vi khí hậuBa Lan: Tòa nhà dài gần một km tạo vi khí hậuBa Lan: Tòa nhà dài gần một km tạo vi khí hậuBa Lan: Tòa nhà dài gần một km tạo vi khí hậu

Ba Lan: Tòa nhà dài gần một km tạo vi khí hậu

ANTD.VN - Tòa nhà Falowiec uốn lượn hình sóng, có ba trạm xe buýt trước mặt tiền, khí hậu hai đầu tòa nhà thậm chí khác nhau.