Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạBa Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạBa Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạBa Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạBa Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạBa Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạBa Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạBa Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạBa Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạBa Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ

Báo Trung Quốc:

Ba Lan 'giật mình' khi phòng không NATO để lọt tên lửa lạ

ANTD.VN - Hệ thống phòng không NATO đã để lọt vài vụ mảnh vỡ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, điều này chắc chắn khiến Warsaw phải lưu tâm.