Ba Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại NgaBa Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại Nga

Ba Lan bất ngờ đổi ý, từ chối cung cấp MiG-29 cho Ukraine vì lo ngại Nga

ANTD.VN - Trang Avia của Nga cho biết, Ba Lan đã bất ngờ từ chối chuyển giao 28 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Không quân Ukraine vì lo ngại những đe dọa của Moscow.