• Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội (MB) được Asian Banker vinh danh

    Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội (MB) được Asian Banker vinh danh

    ANTĐ - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Tiến sỹ Lê Công vừa nhận giải thưởng “The CEO Leadership Achievement and Best Managed Bank in Vietnam Awards” (Giải thưởng Thành tựu lãnh đạo và giải thưởng Ngân hàng được quản trị tốt nhất Việt Nam) do Asian Banker trao tặng.