[ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ [ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ

[ẢNH] Xe tăng T-64 Krab Ukraine sẽ "tránh được sai lầm" của T-72/90 Nga

ANTD.VN - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-64 Krab do Ukraine nâng cấp được giới thiệu là “mạnh vượt trội” T-72 cũng như T-90 của Nga.