[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks

[ẢNH] Xe Fadil rẻ nhất của VinFast thực ra chính là nguyên mẫu của xe Opel Karl Rocks

ANTD.VN - Fadil là mẫu xe cỡ nhỏ của VinFast được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe thành thị mang tên Opel Karl Rocks dùng chung nền tảng với Chevrolet Spark dành cho thị trường Châu Âu.