[ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm [ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm

[ẢNH] Vinh dự lớn của người dân và cán bộ chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm

ANTD.VN - Ngày 13-8, UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhất trao tặng Công an quận và tuyên dương "Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2022".