[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?

[ẢNH] Vì sao Nga vội vàng rút toàn bộ trực thăng tấn công tại Syria về nước?

ANTD.VN - Không quân Nga được nhận định đã phải rút toàn bộ trực thăng tấn công khỏi căn cứ Hmeimim trước nguy cơ đối đầu với tên lửa vác vai Yerli do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.