[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria

[ẢNH] Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng không ngờ tại căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria

ANTD.VN - Trước tình hình chiến sự tại khu vực phía Bắc Syria đang diễn ra vô cùng nóng bỏng, không quân Nga đã âm thầm tăng cường lực lượng trở lại căn cứ Hmeimim tương đương thời điểm trước khi rút quân.