[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U

[Ảnh] Vẻ đẹp cuốn hút của SVĐ tổ chức Siêu cúp châu Âu giữa Real và M.U

ANTD.VN - Lần đầu tiên sau 42 năm, trận tranh Siêu cúp châu Âu sẽ được tổ chức ở một quốc gia xa lạ là Macedonia, trên một SVĐ có tuổi đời 70 năm, có kiến trúc đơn giản nhưng vẫn bắt mắt, là Philip II Arena.