[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 1[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 2[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 3[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 4[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 5[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 6[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 7[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 8[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 9[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 10[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 11[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 12[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 13[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 14[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 15[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 16[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 17[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận ảnh 18

[ẢNH] Trung Quốc mang vũ khí mạnh sau bom hạt nhân lên sát biên giới Ấn Độ tập trận

ANTD.VN - Từ lâu, pháo phản lực phóng loạt được liệt vào loại vũ khí có sức công phá chỉ sau bom hạt nhân, việc Trung Quốc mang pháo phản lực PHL-11 tập trận sát biên giới Ấn Độ cho thấy động thái cứng rắn của Bắc Kinh trước New Delhi.