[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 1[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 2[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 3[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 4[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 5[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 6[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 7[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 8[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 9[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 10[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 11[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 12[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 13[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 14[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 15[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh ảnh 16

[ẢNH] Trung Quốc giật mình khi Ấn Độ nhận trực thăng săn ngầm kiêm diệt hạm cực mạnh

ANTD.VN - Hải quân Ấn Độ đã nhận 2 trực thăng tuần tra hàng hải và săn ngầm MH-60R Seahawk đầu tiên, dịch vụ báo chí Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết.