[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria

[ẢNH] Tiết lộ gây sốc về thiệt hại đối với máy bay không người lái Nga tại Syria

ANTD.VN - Tổn thất được ghi nhận đối với máy bay không người lái của Nga là 35 chiếc trong thời gian hoạt động tại mảnh đất Syria nóng bỏng.