[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng

[ẢNH] Tiền vệ Huy Hùng nắm chặt tay bạn gái khi đi nhận thưởng 1 tỷ đồng

ANTD.VN - Có mặt tại lễ trao thưởng của Công ty Eurowindow, Huy Hùng cùng bạn gái Thùy Dương tay nắm chặt tay không rời.