[ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ [ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ

[ẢNH] Tiêm kích tàng hình mạnh nhất của Mỹ "đo đất", thiệt hại nghiêm trọng

ANTD.VN - Một máy bay chiến đấu tàng hình F-22A Raptor đã bị rơi ở miền Nam nước Mỹ trong chuyến bay huấn luyện, đây là thiệt hại được đánh giá là rất nghiêm trọng.