[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ

[ẢNH] Thực hư tin chấn động: Tàu ngầm Losharik Nga bốc cháy liên quan tới đụng độ dưới biển với Mỹ

ANTD.VN - Một tin tức gây chấn động vừa được trang Debka của Israel tung ra, liên quan đến những sự kiện xảy ra dồn dập trong vài ngày gần đây với trọng tâm là vụ cháy trên tàu ngầm hạt nhân AS-12 Losharik của Nga.