[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới

[ẢNH] Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tuần tra với đầu đạn hạt nhân mới

ANTD.VN - Tàu ngầm hạt nhân USS Tennessee thuộc lớp Ohio dường như đang tuần tra với tên lửa mang đầu đạn hạt nhân W76-2 vừa được Mỹ phát triển thành công.