[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?

[ẢNH] Tàu hải quân Ukraine hỏng nặng do trúng thủy lôi của... quân nhà?

ANTD.VN - Một tàu Hải quân Ukraine đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi trúng phải thủy lôi tại địa điểm phía Tây bán đảo Crimea, đáng chú ý ở chỗ có nhiều nhận định cho rằng quả mìn này của chính Kiev.