[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?

[ẢNH] Tại sao trực thăng Nga chỉ được trang bị súng trường AK?

ANTD.VN - Những hình ảnh thực tế tại chiến trường Syria vô tình tiết lộ một sự thực bất ngờ: các trực thăng tuần tra của Nga chỉ được trang bị súng trường AK thay vì súng máy hạng nặng như Mỹ và Trung Quốc.