[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới

[ẢNH] Nga - Syria có thể phát sinh mẫu thuẫn vì tranh chấp quyền kiểm soát căn cứ không quân mới

ANTD.VN - Mặc dù đã được giao quyền kiểm soát sân bay Hmeimim và quân cảng Tartus, nhưng có vẻ như Nga muốn có thêm căn cứ quân sự mới tại Syria, điều này không nhận được sự hưởng ứng từ chính quyền Damascus.