[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 1[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 2[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 3[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 4[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 5[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 6[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 7[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 8[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 9[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 10[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 11[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 12[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 13[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 14[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 15[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 16[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 17[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông? ảnh 18

[ẢNH] Tại sao Mỹ điều siêu tàu đổ bộ mang F-35B tới tuần tra ở biển Đông?

ANTD.VN - Tự do hàng hải trên biển Đông có vai trò cực kỳ quan trọng, chính vì thế Mỹ đã phái tàu đổ bộ tấn công USS Boxer và các tàu hộ tống mới đây diễn tập phối hợp nhằm bảo vệ tự do thông thương. Đây là một phần trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương "Tự do và mở" do Mỹ và đồng minh Nhật Bản khởi xướng.