[ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là [ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là

[ẢNH] Syria bất ngờ chỉ trích nặng nề, gọi tổ hợp phòng không S-300 là "hổ giấy"

ANTD.VN - Báo chí Syria cho rằng, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 được đưa tới đất nước của họ chỉ là "con hổ giấy" nhằm phục vụ mục đích chính trị của Nga mà thôi.