[ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh [ẢNH] Sức mạnh

[ẢNH] Sức mạnh "hỏa thần quét bộ binh" lính Mỹ vừa bắn xối xả tại Syria

ANTD.VN - M240 là một trong những loại vũ khí cá nhân chính của lính thủy đánh bộ Mỹ tại chiến trường Syria. Hỏa lực mạnh, hoạt động ổn định, đây được coi là loại súng máy diệt bộ binh tốt nhất trên chiến trường.