[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình

[ẢNH] Sát thủ không người lái MQ-9 Mỹ đã diệt gọn tên lửa hành trình

ANTD.VN -  Máy bay không người lái MQ-9 Reaper phóng tên lửa đối không AIM-9X để hạ mục tiêu mô phỏng tên lửa hành trình trong đợt thử nghiệm của không quân Mỹ.