[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng

[ẢNH] Quan hệ Nga - Serbia căng thẳng sau sự cố ngoại giao nghiêm trọng

ANTD.VN - Quan hệ giữa Serbia và Nga đang trải qua giai đoạn sóng gió bắt nguồn từ lời châm chọc của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, dẫn tới việc các quan chức cấp cao nhất tại Moskva phải lên tiếng xin lỗi.