[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M

[ẢNH] Tàu ngầm Yasen thành cơn ác mộng của Mỹ khi mang tên lửa Kalibr-M

ANTD.VN - Với tên lửa hành trình Kalibr-M lắp đầu đạn hạt nhân, tàu ngầm tấn công Yasen của hải quân Nga có thể trở thành phương tiện tác chiến mang tầm chiến lược.