[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?

[ẢNH] Quân đội Syria sẽ giáng trả máy bay Israel ngay trên không phận Lebanon?

ANTD.VN - Việc không quân Israel (IAF) thường xuyên phát động những trận tấn công từ trên không phận Lebanon đã khiến quân đội chính phủ Syria (SAA) gặp vô vàn khó khăn khi muốn đánh chặn.