[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22

[ẢNH] Quân đội Nga được trang bị tên lửa vác vai có thể bắn hạ cả tiêm kích F-22

ANTD.VN - Mặc dù đã có trong biên chế khá nhiều tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), tuy nhiên Nga sắp đưa vào trang bị một phiên bản cải tiến vượt trội.