[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương

[ẢNH] Nga nâng cấp hàng loạt tàu tên lửa Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định sẽ hiện đại hóa thêm 3 tàu tên lửa cỡ nhỏ Dự án 1234 lớp Nanuchka cho Hạm đội Thái Bình Dương, khiến thời gian phục vụ của chúng được kéo dài thêm 8 năm.