[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga

[ẢNH] Phương Tây nêu giả thuyết không ngờ về cái chết của người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Nga

ANTD.VN - Việc một tướng lĩnh giữ trọng trách đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng qua đời trong khi đang giữ chức vụ chắc chắn không thể tránh khỏi việc làm dấy lên những đồn đoán xung quanh.