[ẢNH] Phe đối lập Armenia bắt đầu tấn công trụ sở chính phủ ở Yerevan[ẢNH] Phe đối lập Armenia bắt đầu tấn công trụ sở chính phủ ở Yerevan[ẢNH] Phe đối lập Armenia bắt đầu tấn công trụ sở chính phủ ở Yerevan[ẢNH] Phe đối lập Armenia bắt đầu tấn công trụ sở chính phủ ở Yerevan[ẢNH] Phe đối lập Armenia bắt đầu tấn công trụ sở chính phủ ở Yerevan[ẢNH] Phe đối lập Armenia bắt đầu tấn công trụ sở chính phủ ở Yerevan[ẢNH] Phe đối lập Armenia bắt đầu tấn công trụ sở chính phủ ở Yerevan[ẢNH] Phe đối lập Armenia bắt đầu tấn công trụ sở chính phủ ở Yerevan[ẢNH] Phe đối lập Armenia bắt đầu tấn công trụ sở chính phủ ở Yerevan[ẢNH] Phe đối lập Armenia bắt đầu tấn công trụ sở chính phủ ở Yerevan[ẢNH] Phe đối lập Armenia bắt đầu tấn công trụ sở chính phủ ở Yerevan[ẢNH] Phe đối lập Armenia bắt đầu tấn công trụ sở chính phủ ở Yerevan

[ẢNH] Phe đối lập Armenia bắt đầu tấn công trụ sở chính phủ ở Yerevan

ANTD.VN - TASS ngày 11-12 đưa tin: Việc Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố không từ chức đã khiến các nhà hoạt động đối lập ở nước này phẫn nộ, họ bắt đầu tấn công trụ sở chỉnh phủ ở thủ đô Yerevan.