[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar

[ẢNH] Pháp chào hàng Việt Nam phiên bản nâng cấp của pháo tự hành Caesar

ANTD.VN - Tại Triển lãm Quốc tế về An ninh - Homeland Security Expo Vietnam 2018, Công ty Nexter của Pháp đã giới thiệu tới Việt Nam phiên bản nâng cấp tiên tiến nhất của pháo tự hành Caesar 155 mm.