[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria

[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria

ANTD.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã đề nghị được Mỹ viện trợ gấp một số vũ khí để sẵn sàng đối phó với hệ thống phòng không S-300 của Syria.