[ẢNH] Những nữ nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới, họ là ai?[ẢNH] Những nữ nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới, họ là ai?[ẢNH] Những nữ nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới, họ là ai?[ẢNH] Những nữ nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới, họ là ai?[ẢNH] Những nữ nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới, họ là ai?[ẢNH] Những nữ nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới, họ là ai?[ẢNH] Những nữ nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới, họ là ai?[ẢNH] Những nữ nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới, họ là ai?[ẢNH] Những nữ nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới, họ là ai?[ẢNH] Những nữ nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới, họ là ai?

[ẢNH] Những nữ nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới, họ là ai?

ANTD.VN - Nữ hoàng Cleopatra, Elizabeth I, Catherine Đại đế, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher... nằm trong danh sách những nữ chính trị gia vĩ đại nhất có tác động to lớn đến lịch sử thế giới. Ngày nay, mặc dù đa số các nguyên thủ quốc gia là nam giới, nhưng nhiều phụ nữ vẫn tỏa sáng trong sự nghiệp chính trị, trở thành những nhà lãnh đạo điều hành đất nước. Dưới đây là những nữ nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới.