[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico

[ẢNH] Những khoảnh khắc xúc động của dòng người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico

ANTD.VN - Bức tường biên giới giữa Mỹ - Mexico vẫn luôn là một chủ đề khiến nhiền người quan tâm. Tại đây, khoảnh khắc xúc động của những gia đình tìm kiếm con đường vào Mỹ để cải thiện cuộc sống đã được ghi lại.