[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 1[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 2[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 3[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 4[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 5[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 6[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 7[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 8[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 9[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 10[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 11[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 12[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 13[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 14[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 15[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 16[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 17[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 18[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 19[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 20[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 21[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 22[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 23[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 24[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ ảnh 25

[ẢNH] Những đặc quyền mà ông Donald Trump sẽ mất khi không còn là Tổng thống Mỹ

ANTD.VN - Mới đây, hãng Twitter tuyên bố sẽ chuyển giao việc kiểm soát tài khoản tổng thống @POTUS cho ông Joe Biden khi ông nhậm chức vào ngày 20-1 tới, dù Tổng thống Donald Trump có thừa nhận thất bại bầu cử hay không. Điều này đồng nghĩa với việc, ngay sau khi ông Joe Biden nhậm chức, tài khoản Twitter của ông Trump sẽ lập tức bị tước bỏ mọi quyền lợi vốn dành cho một nhà lãnh đạo thế giới. Ngoài ra, sau khi rời khỏi Nhà Trắng, ông Donald Trump sẽ mất nhiều đặc quyền khi còn là Tổng thống Mỹ.