[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 1[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 2[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 3[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 4[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 5[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 6[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 7[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 8[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 9[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 10[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 11[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 12[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 13[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 14[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 15[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 16[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 17[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 18[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020 ảnh 19

[ẢNH] Nhìn lại những trào lưu ‘làm mưa làm gió’ mạng xã hội năm 2020

ANTD.VN - Thử thách đặt son trên xương quai xanh, quấn gối thành váy hay ảnh đại diện nguệch ngoạc của Gucci... là những trào lưu “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội, được đông đảo giới trẻ và người nổi tiếng hưởng ứng một cách tích cực trong năm 2020.