[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt

[ẢNH] Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt

ANTD.VN - Chiến trường Syria ngoài vai trò thử nghiệm các loại vũ khí mới thì Nga còn tận dụng nơi đây làm địa điểm thanh lý các loại trang thiết bị cũ hoặc sắp hết hạn sử dụng.