[ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan [ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan

[ẢNH] Nga tuyên bố S-400 khiến tiêm kích Ba Lan "không thể cất cánh"

ANTD.VN - Nga tự tin cho rằng hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf của họ có thể được sử dụng để khóa chặt không phận Ba Lan, tuy nhiên nhận định trên liệu có chính xác?