[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim

[ẢNH] Nga tuyên bố máy bay Mỹ không còn dám lại gần căn cứ Hmeimim

ANTD.VN - Truyền thông Nga mới đây cho biết, máy bay trinh sát điện tử của Mỹ đã không còn dám tiếp cận các căn cứ quân sự của nước này triển khai trên lãnh thổ Syria như trước nữa.