[ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho [ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho

[ẢNH] Nga lo sợ sau khi hồi sinh Tomahawk, Mỹ sẽ tiếp tục cho "quỷ thần" MGM-31 tái xuất

ANTD.VN - Tầm bắn xa, chính xác cùng sức công phá lớn, MGM-31 Pershing II là một trong những loại tên lửa cực nguy hiểm mà con người từng chế tạo.