[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?

[ẢNH] Nga học tập Mỹ hoán cải Borei thành tàu ngầm tên lửa hành trình?

ANTD.VN - Việc hoán cải một số tàu ngầm chiến lược mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio thành phương tiện phóng tên lửa hành trình đã giúp cho hải quân Mỹ mở rộng đáng kể khả năng can thiệp quân sự.