[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?

[ẢNH] Nga cấp S-400 cũng không giúp Syria đủ sức đối đầu tiêm kích Israel?

ANTD.VN - Khi hiệu suất tác chiến của tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PM trong tay quân đội chính phủ Syria vẫn là con số không thì các chuyên gia quân sự Nga đã đưa ra một đề xuất táo bạo là cung cấp hẳn S-400 Triumf cho đồng minh.